Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusselvitys

Haaste

Maailman talousfoorumin tasa-arvoraportin mukaan kestää n. 80 vuotta, että sukupuolten tasa-arvo voi toteutua työpaikoilla.  Suomi on etunenässä muokkaamassa työpaikoista tasa-arvoisia kaikille. Viime aikaiset sosiaalisessa ja perinteisessä mediassa esillä olleet kampanjat kuitenkin kertovat karua kieltään: vielä on paljon tehtävää, jotta kaikki työntekijät yrityksessä ovat tasa-arvoisessa ja yhdenvertaisessa asemassa.

Ratkaisu

Digivirran tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusselvityksen avulla saat arvokasta tietoa siitä, miten yrityksessäsi koetaan tasa-arvon toteutuminen. Kyselyssä selvitetään työpaikalla mahdollisesti vallitsevat ikään, sukupuoleen tai asemaan liittyvät epätasa-arvotekijät, sekä myös seksuaaliseen syrjintään liittyvät asiat. Tutkitun tiedon avulla on helppoa ryhtyä korjaaviin ja ennalta-ehkäiseviin toimenpiteisiin.

Testattu, anonyymi kysely

Helppolukuinen tulosnäkymä suosituksineen

Tutkimus edesauttaa ongelmien selvittämisessä

Kevyt lomake

Vastaaminen on helppoa ja yksinkertaista mobiilioptimoidun lomakkeen kautta

Tulokset pysyvät luottamuksellisena

Myös mahdolliset hankalat asiat on helppo kertoa, koska tutkimus on täysin anonyymi ja luottamuksellinen.

Johtopäätökset ja suositukset

Tulosnäkymä on helppolukuinen ja mukana tulee asiantuntijan suositukset työpaikan tasa-arvotilanteen parantamiseksi.

Tule käymään

OSOITTEEMME

Vilusentie 41 E9, 33710 Tampere

PUHELIN

Puh: +358 40 481 4878

 

OTA YHTEYTTÄ