Muuttajatutkimus kartoittaa alueelle muuttaneiden ja alueelta muualle muuttaneiden mielipiteitä, odotuksia ja käsityksiä. Tutkimuksella haetaan vastauksia muuton syihin ja alueen imagotekijöihin tulo- ja lähtömuuttajakohderyhmissä. Lisäksi tutkimuksen avulla kartoitetaan vastaajien tarpeita sekä kehittämiskohteita alueella.

Jotta tulokset saadaan laajempaan viitekehykseen, on niitä tärkeä vertailla alueelta lähteneiden ja uusien muuttajien välillä. . Tutkimusaineisto kerätään puhelinhaastatteluiden avulla (myös sähköinen vastaaminen mahdollista) ja kiintiöidään seutukunnittain.

Kohderyhmä

Tulo- ja lähtömuuttajat. Otanta kiintiöitetään alueittain. Alueet myös näkyvät raportissa.

Tutkimus

Koulutetut haastattelijat takaavat laadukkaat vastaukset.

Tulokset

Heti nähtävissä ja hyödynnettävissä. Ei viikkojen odottelua, vaan tulokset nopeasti käytettävissä.

Tule käymään

OSOITTEEMME

Vilusentie 41 E9, 33710 Tampere

PUHELIN

Puh: +358 40 481 4878

 

OTA YHTEYTTÄ